Cơ quan thuế không được quy định thêm thủ tục hành chính về đất đai

04/10/2017 09:02

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền v

Theo đó, cơ quan Thuế là đơn vị xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ nhưng không được quy định thêm các thủ tục hành chính với người sử dụng đất. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập, gửi phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của các trường hợp đủ điều kiện cho cơ quan Thuế và yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cơ quan Thuế đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường cung cấp bổ sung thông tin theo quy định đối với những trường hợp thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính và không được yêu cầu người sử dụng đất phải báo cáo, giải trình.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác định và thu các khoản phí, lệ phí (trừ lệ phí trước bạ) đất đai mà người sử dụng đất phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất.

thủ tục đất đai
Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế không được quy định thêm
thủ tục hành chính với người sử dụng đất (Ảnh: Internet)

Trường hợp được Nhà nước giao đất nhưng mới tạm nộp tiền sử dụng đất hoặc chưa nộp đủ tiền sử dụng đất thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất theo nguyên tắc: số tiền sử dụng đất đã nộp được quy đổi ra mức tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất tại thời điểm nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước; diện tích đất còn lại phải nộp tiền sử dụng đất thì tỷ lệ % tính theo giá đất và chính sách tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng nhà, đất từ ngày 1/7/1994 đến trước ngày 1/1/2009, khi được cơ quan Nhà nước cấp GCN thì các lần chuyển nhượng trước không thực hiện truy thu thuế mà chỉ phải nộp một lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng.

Với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất, nhà từ ngày 1/1/2009 về sau thì áp dụng theo Luật thuế thu nhập cá nhân; người chuyển nhượng nhà, đất có hợp đồng công chứng, chứng thực hoặc giấy viết tay phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần thực hiện chuyển nhượng.

Kể từ ngày nhận được số liệu địa chính, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, cơ quan Thuế xác định và gửi thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người sử dụng đất theo quy đinh.

5 năm là thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất tối đa kể từ ngày nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(Theo Vietstock)

bình luận

Facebook
Google +

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu